งานโครงการบ้านพักอาศัย HABITAT สำหรับผู้มีรายได้น้อย พท. 45 ตรม.