มูลนิธิที่อยู่อาศัย

มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ (ประเทศไทย) Habitat for Humanity (Thailand) 13/11/47


บุคคลสำคัญของโลกอย่างอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
JIMMY CARTER เป็นอาสาสมัครขององค์กรระดับโลก
HABITAT FOR HUMANITY เคยร่วมงานก่อสร้างบ้านหลายหลัง
ที่ใช้ผลิตภัณฑ์แบบเดียวกับ PANOTECH
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมกับ ท่านผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง
และผู้อำนวยการมูลนิธิฯร่วมก่อสร้างบ้านที่ใช้ PANOTECH ทั้งหลังโดยมูลนิธิ
HABITAT FOR HUMANITY (THAILAND) ที่ลาดกระบังเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2547

MONOLITHIC STRUCTURE

อาคารที่ก่อสร้างด้วยระบบ PANOTECH จะมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันตลอด ทำให้มีความแข็งแรง ทนต่อพายุระดับเฮอริเคนหรือใต้ฝุ่นน้ำท่วม หรือแผ่นดินไหวไม่ทำให้อาคารพังทลายลงมาได้ จึงเป็นความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้อยู่อาศัย