โครงสร้างบ้านตะแกรงเหล็ก2ชั้นฉนวนโฟมไม่ลามไฟแต่ทนได้3ชั่วโมง**