โครงการร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายและบริษัทพาโนเทคเอ็มเอฟจีจำกัด

พิธีลงนามความร่วมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายกับหน่วยงานราชการและเอกชนในจังหวัดระยอง

Bookmark the permalink.

Leave a Reply