ข้อมูลหน้าหลัก

โปรดเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Panotech เท่านั้น เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตจากโรงงานด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติด้วยมาตรฐานสากลแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย อย่าเสี่ยงใช้ผลิตภัณฑ์เลียนแบบที่ไม่ได้มาตรฐานและคุณภาพกับบ้านอันเป็นที่รักของท่าน

PANOTECH เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบก่อสร้างอาคาร/บ้าน แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยด้วยเนื้อที่โรงงานกว่า 30,000 ตารางเมตร ทั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม อีสเทรินซีบอร์ด ปลวกแดง ระยองมีกำลังการผลิต 1.2 ล้านตารางเมตรต่อปี ผลิตด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติที่ทันสมัย

ระบบ PANOTECH ใช้ในงานก่อสร้างและต่อเติมบ้าน/อาคาร ในทวีปต่างๆ ทั่วโลก……

ระบบ PANOTECH สามารถช่วยอะไรท่านได้บ้าง? สามารถลดค่าก่อสร้าง ลดเวลาก่อสร้างลง 50% ลดแรงงานลง 50% และมีโครงสร้างที่แข็งแรงโดยการนำไปทำเป็นผนังรับแรงจึงทำให้ลดค่าใช้จ่ายของเสาและคานในระบบงานก่อสร้างในปัจจุบัน