ระบบ PANOTECH คืออะไร ?

ระบบ PANOTECH เป็นระบบก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่ไม่ต้องใช้ไม้แบบ เป็นอาคารประหยัดพลังงานไม่ต้องมีเสาและคาน ประกอบด้วยโครงลวดเหล็กสามมิติประกอบฉนวนตรงกลาง

PANOTECH ทำมาจากอะไร ?

PANOTECH ประกอบด้วย ฉนวนโพลีสไตรีนเป็นแกนกลาง ทั้งสองข้างของฉนวนเป็นตะแกรงลวดเหล็ก ขนาด 2.5 – 3.0 มม. ความถี่ตะแกรง 10 ซม. และเหล็กทแยงไขว้ไปมาเชื่อมขัดตะแกรงทั้งสองด้านและยึดแผ่นฉนวน

นำ PANOTECH ไปใช้งานก่อสร้างยังไง ?

ระบบ PANOTECH สามารถนำไปใช้ในงานก่อสร้างได้หลากหลาย ทุกส่วนของอาคารหรือบ้าน ได้แก่ ผนัง พื้น หลังคา บันได รั้ว เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้ทำชั้นวาง ม้านั่ง สระว่ายน้ำ เป็นต้น
ระบบ PANOTECH สามารถใช้สร้างบ้านหรืออาคารชั้นเดียวหรือหลายชั้นได้ และสามารถใช้ร่วมกันกับระบบก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีเดิมได้ด้วย
ระบบ PANOTECH สามารถก่อสร้างรูปแบบทางสถาปัตยกรรมได้ เช่น หลังคาโค้ง ผนังโค้ง มุมโค้งหรือรูปแบบใด ๆ โดยไม่มีขีดจำกัด เมื่อติดตั้งแผ่น PANOTECH แล้วปิดด้วยคอนกรีตทั้งสองด้าน ก็จะเป็นอาคารตามต้องการ

ทำไม ระบบ PANOTECH จึงเหนือกว่าวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ

 • ก่อสร้างได้รวดเร็ว
 • ลดค่าก่อสร้าง
 • เข้าใช้อาคารได้เร็วกว่า
 • แข็งแรง ทนทาน
 • กันความร้อนได้ดี
 • ลดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • อิสระในการออกแบบรูปทรงใด ๆ ก็ได้
 • น้ำหนักเบา
 • กองเก็บและขนส่งง่าย ๆ
 • ไม่ต้องการใช้เครื่องจักรกลหนักในการก่อสร้าง
 • ราคาไม่แพงกว่า
 • ไม่ใช่น้ำยาหรือกาวพิเศษทาบนผิวโฟม

ราคาค่าก่อสร้างด้วยระบบ PANOTECH เทียบกับวิธีการก่อสร้างแบบอื่น

ราคาค่าก่อสร้างด้วยระบบ PANOTECH ไม่แพงกว่าระบบก่อสร้างวิธีเดิม แต่ต้องเป็นการเปรียบเทียบค่าก่อสร้างโดยรวม ไม่ควรเทียบผนัง PANOTECH กับผนังก่ออิฐเพราะระบบ PANOTECH ไม่ต้องการเสาและคาน เหมือนผนังก่ออิฐ

PANOTECH ผลิตที่ไหน ?

โรงงานตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมอีสเทรินซีบอร์ด ระยอง ด้วยเนื้อที่ 30,000 ตารางเมตร กำลังการผลิค 1.2 ล้านตารางเมตรต่อปี ผลิตด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติที่ทันสมัยในทุกขั้นตอน

PANOTECH ผลิตตามมาตรฐานใด ?

วัสดุทุกส่วนและการทดสอบในทุกขั้นตอนการผลิต และการก่อสร้างอาคารระบบ PANOTECH เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM (American Society For Testing and Materials) และ ACI (Amarican Concrete Institute)

สายหรือท่อจะฝังอย่างไร ?

ส่วนที่อยู่ระหว่างตะแกรงลวดเหล็กกับแผ่นฉนวน สามารถสอดสายไฟหรือท่อใด ๆ ผ่านเข้าไปได้ เป็นการติดตั้งภายใน ไม่ปรากฎสายให้เห็นภายนอก เพิ่มความสวยงามให้กับบ้านหรืออาคาร

ติดตั้งประตูและหน้าต่างได้อย่างไร ?

ตัดเป็นช่องสำหรับวงกบประตูหรือหน้าต่างด้วยกรรไกรตัดลวดและมีดคัทเตอร์ได้โดยง่ายดาย แล้วยึดวงกบกับตะแกรงลวด ต้องเสริมเหล็กตะแกรงที่มุมของประตูและหน้าต่าง เพื่อกันแตกร้าวและเว้นฉนวนโดยรอบวงกบ เพื่อให้มีคอนกรีตหุ้มปิดวงกบ

จะทำส่วนโค้งได้ยังไง ?

แค่ตัดลวดให้ขาดหนึ่งแนว ก็จะสามารถดัดงอแผ่นได้แล้ว ต้องการเพิ่มความโค้งก็สามารถตัดแนวลวดเพิ่มได้อีก