โรงงานอันทันสมัยของเราพร้อมด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติที่ผลิตได้มากถึง 1.2 ล้านตารางเมตรต่อปี
ตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมอีสเทริน์ซีบอร์ด ระยองเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายรายเดียวในประเทศได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และอยู่ในขั้นตอนการขออนุญาติ ISO 9001 : 2000

"รวดเร็ว ลดค่าก่อสร้างได้จริง ๆ PANOTECH ได้ทำให้งานก่อสร้างของผมสำเร็จลุล่วงไปได้ก่อนกำหนด"

"โดยการใช้แผ่น PANOTECH เราสามารถลดค่าก่อสร้างลงได้ และทำให้ลูกค้าของเราพอใจเพราะบ้านไม่ร้อนเลย ผมอยากแนะนำให้ทุกคนหันมาใช้ PANOTECH เพื่อความสุขสบายของผู้อยู่อาศัย"

"เมื่ออยู่อาศัยแล้ว ดิฉันรู้สึกเย็นมากกว่าบ้านหลังเก่า และไม่ถูกรบกวนจากแมลงและสัตว์น่ารังเกลียดต่างๆ มลภาวะทางเสียงก็น้อยลงมากเพราะผนังบ้านทุกส่วนมีฉนวนทั้งสิ้น"